ติดต่อเรา

>> ดาวน์โหลดแผนที่ <<

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพๆ 10200
โทรศัพท์ 0 2623 5055-8
โทรสาร 0 2623 5060

College of Innovation,Thammasat University
2 Prachan Road, Bangkok 10200 THAILAND
Tel : (66)-2623-5055-8
Fax : (66)-2623-5060
e-mail : innovationservice@citu.tu.ac.th

>> ดาวน์โหลดแผนที่ <<

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์พัทยา)
เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ตำบลโป่ง
อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3825 9010
โทรสาร 0 3825 9020

College of Innovation,Thammasat University
39/4 Banglamung, Chonburi 20150 THAILAND
Tel : (66)-3825-9010
Fax : (66)-3825-9020
e-mail : innovationservice@citu.tu.ac.th